Att uppleva på Utlängan & Stenshamn

Strövstig i skärgårdsnatur

På nordvästra Utlängan finns en ca 3,5 km lång strövstig som lämpar sig för dagsvandringar. Turen går genom terräng och ger kunskap och härliga naturupplevelser. Strövstigen är markerad med målade stolpar och det finns skyltar med information. Det finns också ett utsiktstorn invid en restaurerad våtmark där du kan se ut över de flacka öarna, som till stora delar endast höjer sig några meter över havet.

Utlängan är ett så kallat Natura 2000-område. Av den bevarandeplan som tagits fram av Länsstyrelsen framgår att:

”Områdets prioriterade bevarandevärden är de betade havsstrandängarna, de torra hedarna, de trädklädda betesmarkerna och sanddynerna. Utlängan är särskilt utpekad i den nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet. Ön har de största och mest välbetade strandängarna och gräshedarna i Torhamns skärgård. Utlängan har även de finaste och mest utvecklade sanddynerna i östra Blekinge, även om endast en mindre del av dessa ingår i Natura 2000-området”.

En strandvall från Litorinatid (4 000-7 000 år gammal) löper i nord-sydlig riktning mitt på Utlängan och utgör öns högsta punkt, cirka 9 meter över havet. Strandängarna och våtområdena på ön utgör viktiga fågellokaler såväl för häckande som rastande fåglar. Öarna besöks av ett stort antal ornitologer och det är många ovanliga fågelarter som siktas här årligen.

Utlängan Stenshamns intresseförening arbetar aktivt tillsammans med Länsstyrelsen och den bofaste skärgårdsbonden Roland Karlsson för att hålla landskapet öppet samt för att bevara det unika djur- och naturlivet.

Längs strövstigen finns en halvöppen skog av hagmarkskaraktär, som kan vara en rest av ekskog från 1600-talet och rotbaserna kan vara mer än 300 år gamla. Träden tros vara en rest från en ”skottskog” där man medvetet beskuret träden för att få flerstammiga ekar – detta för att öka produktionen av såväl virke som bränsle.

Bad på öarna

På Stenshamn kan man bada i hamnen där det är cirka två meter djupt. Det finns badstegar på flytbryggorna och det finns även en stege ute på den mindre stenpiren, den så kallade Ångbåtsbryggan.

På Utlängan finns en badplats, följ skylten till vänster efter att du passerat över bron. En bit in på stigen hittar du klipphällar och en badbrygga försedd med badstege. Här är det inte så djupt, men oftast varmare än det omgivande havet eftersom du badar i ett sund mellan öarna. Observera att det är förbjudet att dyka från badbryggan.

Att strosa längs östra sidan av Utlängan är en fin upplevelse med öppet hav och en vid horisont. Vem vet – kanske hittar du en ilandfluten flaskpost? Längs östra sidan av Utlängan finns långgrunda sandbottnar, men tyvärr är vattnet ofta kallt på utsidan och de vita sandstränderna täckta med ilandspolad tång.

Fyren på Utlängan

Längst ut på södra udden på Utlängan ligger en gammal fyr med fyrvaktarbostad fint bevarad. Här finns vacker karg natur som gränsar till öppet hav.

Det finns ett vindskydd att sitta i och äta sin matsäck vid om vinden ligger på.

Vill du veta mer om fyren finns det en skrift om dess historia till försäljning i hamnkontoret på Stenshamn. Skriften är producerad av Utlängan Stenshamns Intresseförening och säljs till självkostnadspris, pengarna går till föreningen. I skriften om fyren finns flera berättelser om hur dramatiskt det kunde vara att arbeta som fyrvaktare i början av 1900-talet. Stormar, förlisningar och riskabla räddningsaktioner var vardag för dessa människor.

Naturcamping

Att tälta är ett härligt sätt att komma nära naturen och varva ner. I det flacka landskapet på Utlängan och Stenshamn är det lätt att hitta lämpliga tältplatser, om det blåser finns det gott om möjligheter att hitta skydd mellan några enbuskar.

Tänk på att det ofta råder eldningsförbud i skärgården och att möjligheter till släckningsinsatser är obefintliga. Det är Länsstyrelsen eller kommunens räddningstjänst som utfärdar eldningsförbud, se deras hemsidor för aktuell information. Färskvatten finns i en kran nere i gästhamnen på Stenshamn, på byggnaden där duscharna finns.

Att tälta med ett par, tre tält under något dygn ingår i allemansrätten. Om ni däremot tältar i stora grupper med många tält behöver du be markägaren om lov. Då är risken för markskador och sanitära olägenheter större.

Om du planerar en större aktivitet så kontakta Roland Karlsson, bonde på Utlängan, på telefon 0708-28 92 80 eller 0455-541 16.

Säl längs kusterna

På östra sidan av Utlängan kan man vid vissa väderleksförhållanden se sälar som ligger på stenar i havet. Det är i allmänhet knubbsäl som kan ses, men det är också möjligt att se gråsäl.

Knubbsälen (Phoca vitulina) kan bli upp till 1,9 meter lång och väga upp till 170 kg på Västkusten, men når sällan en vikt på mer än 100 kg i Östersjön. Hanen är något större än honan. Knubbsälens grundfärg varierar från ljusgrå till brungrå med spräckliga mönster. Till skillnad från den större gråsälen har knubbsälens huvud en konkav profil med väl markerad panna och nos, en ”uppåtnäsa” i profil. Ett tydligt kännetecken är de V-formade näsborrarna.

Gråsälen (Halichoerus grypus) är vår största sälart. Hanen kan bli upp till 2,5 meter lång och väga upp till 300 kg. Honan kan bli upp till 2 meter lång och väga 200 kg. Pälsfärgen är mycket variabel, men ofta ljus- till mörkgrå med mörkare prickar eller fläckar. Gråsälens huvudform är det som bäst särskiljer den från andra sälar i svenska vatten. Profilen går i en nästan rak linje från den låga pannan till nosen som är ganska lång. Sälarten blir runt 40 år gammal.

Kalender

Ibland arrangerar vi evenemang såsom hamnfest, konserter eller konstutställningar. Dessa kan ni se i vår kalender:

Inget evenemang hittades!