Gästhamn

56°01,8ʹN 015°46,7ʹE

Sjökort 7411

Stenshamn är vår fina gästhamn på ön. Här finns kiosk och dusch med bastu samt färskvatten.

Djupet är 1,8-2,2 m och det finns 50-90 platser. Du kan ligga för ankare/långsides/bom.

Hamnvärd är Georg Svensson som du når på 0709-30 48 25.

Gästhamnen är öppen året runt.

Hamnavgiften

  • Båtar <12 m: 135 kr
  • Båtar 12–15 m: 240 kr
  • Båtar >15 m: 21 kr/m
  • El: 30 kr/dygn

Mer info: gasthamn@karlskrona.se samt på www.visitkarlskrona.se